அணுவை நம் கண்களால் பார்க்க முடியுமா? | Atom vs Cell - Can we see Atom with our eyes? | Mr.GK

Предыдущее видео
Автовоспроизведение
Следующее видео

Списибо за оценку!
Поделись еще и с друзьями!

Вам не понравилось видео. Спасибо за то, что поделились своим мнением!11


Загрузка...

Описание

கடுகைத் துளைத்து ஏழ் கடலைப் புகட்டிக் குறுகத் தரித்த குறள் - என்று முதலில் புகழ்ந்தவர் இடைக்காடர்.

அணுவைத் துளைத்து ஏழ் கடலைப் புகட்டிக் குறுகத் தரித்த குறள் - என்று மாற்றியவர் ஔவையார்.

Astronaut Harish:
https://www.youtube.com/channel/UCwiKjScLZ0BkNmqPsnAB_JA

My 1st appearance video: H2O explanation in Tamil
https://www.youtube.com/watch?v=PefYPTbuuSg

Atom in tamil:
http://online.pubhtml5.com/gnba/qgjf/#p=7

The History of the Atom:
https://www.sisd.net/cms/lib/TX01001452/Centricity/Domain/1297/The_history_of_the_atom_Notes-_condensed.pdf

Why Don’t We Just Make Water Chemically in a Lab?
https://www.scienceabc.com/pure-sciences/why-dont-we-just-make-water-chemically-in-a-lab-hydrogen-oxygen.html

This Microscope Can See Down to Individual Atoms
https://www.vice.com/en_us/article/8qxe7z/this-microscope-can-see-down-to-individual-atoms


Join our Mr GK Telegram group: https://t.me/MrGkGroup

JOIN now on Mr.GK community and part of our team: https://www.youtube.com/mrgktamil/join

BENEFITS:-
* Exclusive whatsapp group for communication
* Monthly twice live chat or meet.
* Special badge for you on comments.
* Personal photos, making videos, behind scenes, etc.

Follow us:
Facebook: https://www.facebook.com/MrGKTamil
Youtube: https://www.youtube.com/MrGKTamil
Twitter: https://twitter.com/Mr_GK_Tamil
Instagram: http://instagram.com/Mr_Gk_Tamil

#MrGk
#MrGkTamil

Mr.GK stands for Mr.General Knowledge.

This channel shares rare and useful facts about everything from tiny atom to milkyway. Our main vision is to educate people about more unknown information which they should know in their daily life.

Kindly LIKE, SHARE & SUBSCRIBE our videos to encourage our efforts to get more unknown facts to you.
Видео добавлено пользователем dosakan

Написать комментарий

Комментарии

Комментариев нет.


Последние статьи